Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecne záväzné nariadenia
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci.
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk a domu smútku.
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom.


Naposledy aktualizované dňa 8.1.2009.